Město Rotava
Rotava

Pracovníci projektu

Bc. Lenka Studená, DiS. - sociální pracovník

 • aktivně vyhledává potenciální zájemce o zapojení do projektu - osoby i celé rodiny v jejich přirozeném prostředí,
 • oslovuje potencionální zájemce,
 • vysvětluje možnosti a podmínky zapojení do projektu,
 • mapuje situaci a potřeby účastníků projektu, vč. jejich zdrojů řešení situace a rizik,
 • realizuje přímou práci s cílovými skupinami,
 • podporuje cílové skupiny k udržení či získání adekvátního bydlení,
 • realizuje preventivní aktivity i řešení ztráty bydlení,
 • stanoví s jednotlivci či rodinami z cílových skupin jejich individuální cíle, vč. kroků k jejich dosažení,
 • plány spolu s účastníkem projektu vyhodnocuje,
 • podporuje účastníky projektu v samostatnosti,
 • zplnomocňuje a aktivizuje je,
 • zvyšuje sociální dovednosti účastníků projektu ve vazbě na bydlení, bezproblémového užívání bytu,
 • podporuje ekonomický a ekologický životní styl,
 • podporuje mimosoudní způsob řešení konfliktů, vede záznamy o prováděných úkonech,
 • řeší bytovou situaci cílových skupin ve spolupráci s ostatními aktéry,
 • koordinuje a vyhodnocuje služby, poskytované cílovým skupinám,
 • komunikuje s ostatními pracovníky projektu, města, Úřadu práce, nestátních neziskových organizací.

Bc. Petra Valdmanová – dluhový poradce

 • aktivně vyhledává potenciální zájemce o zapojení do projektu,
 • vysvětluje možnosti a podmínky zapojení do projektu,
 • mapuje situaci a potřeby účastníků projektu, vč. jejich zdrojů řešení situace a rizik,
 • analyzuje dokumenty cílové skupiny,
 • realizuje přímou práci s cílovou skupinou, zejm. preventivní aktivity ke snížení rizika sociálního vyloučení z důvodu předluženosti,
 • zjišťuje potřeby ve vazbě na vzdělávání v dluhové a právní gramotnosti, na základě těchto zjištění pak buď sám realizuje vzdělávání nebo stanoví obsah vzdělávání, které dodá externí dodavatel (dluhová, finanční, právní gramotnost, hospodaření s domácím rozpočtem, rizika půjček),
 • posiluje kompetence cílové skupiny v souvislosti s dluhovou problematikou,
 • poskytuje dluhové poradenství,
 • spolu s účastníky projektu kompletuje podklady pro insolvenční návrhy,
 • úzce spolupracuje s ostatními členy týmu na řešení situace cílové skupiny,
 • spolupracuje s dalšími pracovníky města, úřadů veřejné správy, nestátních neziskových organizací, zaměstnavateli,
 • doprovází účastníka projektu na jednání s věřiteli, exekutory a úřady a pomáhá v hájení jeho zájmů.

Bc. Petra Valdmanová – aktivizační pracovník

 • aktivně vyhledává potencionální účastníky projektu,
 • navazuje kontakt s cílovou skupinou v jejím přirozeném sociálním prostředí,
 • mapuje potřeby a problémy cílové skupiny zejména ve vztahu k občanskému soužití a výskytu sociálně-patologických jevů,
 • mapuje situaci a potřeby účastníků projektu,
 • stanoví jejich cíle, vč. kroků k jejich dosažení a vyhodnocuje je,
 • realizuje přímou práci s cílovou skupinou, která spočívá zejména ve zprostředkování informací o obecně uznávaných společenských normách i právních normách, o rizicích sociálně-patologických jevů, kterými jsou látkové i nelátkové závislosti, drobná kriminalita apod.,
 • rozšiřuje cílovým skupinám obzory v oblasti dopadů patologického či neobvyklého chování (např. s ohledem na vnímání majoritou),
 • mapuje disproporce mezi vnímáním norem cílové skupiny a vnímáním norem většinové společnosti a navrhuje pak řešení,
 • aktivizační pracovník využívá individuálních schůzek s účastníky projektu, ale na základě jejich potřeb plánuje a realizuje či jinak zajišťuje skupinová setkání – workshopy a přednášky na témata identifikovaná jako problematická,
 • formuluje obsah těchto setkání,
 • posiluje kompetence cílové skupiny v souvislosti s prosazováním vlastních zájmů společensky přijatelnou formou,
 • zprostředkovává kontakt na oficiální instituce a podporuje u cílových skupin důvěru v ně,
 • asistuje při kontaktu s institucemi.

Bc. Zdeněk Harapát - odborný garant

 • je zodpovědný za realizaci projektu po obsahové stránce,
 • podílí se na evaluaci projektu,
 • tvorbě Koncepce práce s dluhy,
 • metodicky podporuje sociálního pracovníka, aktivizačního pracovníka a dluhového poradce, konzultuje s nimi postup při řešení problémů cílových skupin,
 • podílí se na vyhodnocování cílů účastníků projektu,
 • kontroluje jejich plnění a poskytuje pracovníkům přímé práce zpětnou vazbu,
 • zajišťuje porady a kazuistická setkání pracovníků projektu a pomáhá k reflexi jejich práce,
 • garant v případě nepřítomnosti, je-li to nezbytně nutné pro realizaci činností projektu a podporu cílových skupin, zastupuje ostatní pracovníky projektu na dobu nezbytně nutnou.

Město

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:2
TÝDEN:1170
CELKEM:2281022

Překlad (translations)