Město Rotava
Rotava

Sbírka zákonů COVID-19

SBÍRKA ZÁKONŮ, USNESENÍ A NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR SOUVISEJÍCÍ S COVID-19
 

 • Sbírka zákonů č. 391-392/2020 Sb. (Částka 158)

Usnesení č. 957, 958 o vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizového opatření, ze dne 30. září 2020
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů

 • Sbírka zákonů č. 398-402/2020 Sb. (Částka 162)

Usnesení č. 994, 995, 996, 997, 998 o přijetí krizových opatření ze dne 8. října 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 • Sbírka zákonů č. 407-414/2020 Sb. (Částka 166)

Usnesení č. 1021, 1022, 1023, 1026, 1027, 1028, 1033 o přijetí krizových a souvisejících opatření ze dne 12. října 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření; Usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu; Usnesení o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu; Usnesení o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu; Usnesení o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb

 • Sbírka zákonů č. 416-420/2020 Sb. (Částka 168)

Nařízení vlády a usnesení č. 1048, 1049, 1050, 1051 o přijetí krizových opatření ze dne 16. října 2020
Nařízení vlády č. 416/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 • Sbírka zákonů č. 421/2020 Sb. (Částka 169)

Usnesení č. 1074 o přijetí krizového opatření ze dne 19. října 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 • Sbírka zákonů č. 424-426/2020 Sb. (Částka 171)

Usnesení č. 1078, 1079, 1080 o přijetí krizových opatření ze dne 21. října 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 • Sbírka zákonů č. 427/2020 Sb. (Částka 172)

Usnesení č. 1084 o změně krizového opatření ze dne 22. října 2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření

 • Sbírka zákonů č. 429/2020 Sb. (Částka 174)

Usnesení č. 1085 o změně krizového opatření ze dne 23. října 2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření

 • Sbírka zákonů č. 431-432/2020 Sb. (Částka 176)

Usnesení č. 1102, 1103 o přijetí krizových opatření ze dne 26. října 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 • Sbírka zákonů č. 439-447/2020 Sb. (Částka 180)

Usnesení č. 1108 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2; usnesení č. 1109, 1110, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 o přijetí krizových opatření; usnesení č. 1111 o změně krizového opatření; vše ze dne 30. října 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření a o změně krizového opatření

 • Sbírka zákonů č. 452/2020 Sb. (Částka 182)

Usnesení č. 1142 o změně krizového opatření ze dne 2. listopadu 2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření

 • Sbírka zákonů č. 462-465/2020 Sb. (Částka 190)

Usnesení č. 1185, 1190, 1191, 1192 o přijetí krizových opatření ze dne 16. listopadu 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 • Sbírka zákonů č. 471-478/2020 Sb. (Částka 194)

Usnesení č. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202 ze dne 20. listopadu 2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2; Usnesení vlády České republiky o změně a přijetí krizových opatření

 • Sbírka zákonů č. 483/2020 Sb. (Částka 197)

Usnesení č. 1226 o změně krizových opatření ze dne 23. listopadu 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 • Sbírka zákonů č. 498-500/2020 Sb. (Částka 204)

Usnesení č. 1262, 1263, 1264 ze dne 30. listopadu 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 • Sbírka zákonů č. 511-513/2020 Sb. (Částka 210)

Usnesení č. 1290, 1291, 1292 ze dne 7. prosince 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí a změně krizových opatření

 • Sbírka zákonů č. 521-522/2020 Sb. (Částka 215)

Usnesení č. 1294, 1295 ze dne 10. prosince 2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatřeníSdělení - oprava tiskové chyby (Částka 216)

 • Sbírka zákonů č. 532-537/2020 Sb. (Částka 220)

Usnesení č. 1325, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336 ze dne 14. prosince 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí, změně a zrušení krizových opatření

 • Sbírka zákonů č. 564/2020 Sb. (Částka 231)

Usnesení č. 1341 ze dne 17. prosince 2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření

 • Sbírka zákonů č. 578/2020 Sb. (Částka 237)

Usnesení č. 1370 ze dne 21. prosince 2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření

 • Sbírka zákonů č. 593-599/2020 Sb. (Částka 242)

Usnesení č. 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379  ze dne 23. prosince 2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření, Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 • Sbírka zákonů č. 9-11/2021 Sb. (Částka 6)

Usnesení č. 12, 13, 14 ze dne 7. ledna 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření, Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 • Sbírka zákonů č. 12/2021 Sb. (Částka 7)

Usnesení č. 33 ze dne 11. ledna 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 • Sbírka zákonů č. 16-17/2021 Sb. (Částka 9)

Usnesení č. 53, 54 ze dne 18. ledna 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 • Sbírka zákonů č. 21-23/2021 Sb. (Částka 11)

Usnesení č. 55, 56, 57 ze dne 22. ledna 2021
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření, Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 • Sbírka zákonů č. 31-33/2021 Sb. (Částka 16)

Usnesení č. 78, 79, 80 ze dne 28. ledna 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 • Sbírka zákonů č. 48/2021 Sb. (Částka 22)

Usnesení č. 119 ze dne 8. února 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření

 • Sbírka zákonů č. 56/2021 Sb. (Částka 26)

Usnesení č. 121 ze dne 11. února 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 • Sbírka zákonů č. 59-74/2021 Sb. (Částka 28)

Usnesení č. 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 143 ze dne 14. února 2021
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky, Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 • Sbírka zákonů č. 75/2021 Sb. (Částka 29)

Usnesení č. 167 ze dne 15. února 2021
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

 • Sbírka zákonů č. 94-95/2021 Sb. (Částka 38)

Zákony ze dne 26. února 2021
Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů; Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

 • Sbírka zákonů č. 96-114/2021 Sb. (Částka 39)

Usnesení č. 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 216, 217 ze dne 26. února 2021
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření; Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

 • Sbírka zákonů č. 115/2021 Sb. (Částka 40)

Usnesení č. 218 ze dne 28. února 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření

 • Sbírka zákonů č. 117-119/2021 Sb. (Částka 42)

Nařízení vlády a usnesení č. 243, 244 ze dne 2. března 2021
Nařízení vlády kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 155/2020 Sb.; Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření

 • Sbírka zákonů č. 120/2021 Sb. (Částka 43)

Usnesení č. 247 ze dne 3. března 2021
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu

 • Sbírka zákonů č. 122/2021 Sb. (Částka 45)

Usnesení č. 248 ze dne 5. března 2021
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti

 • Sbírka zákonů č. 130/2021 Sb. (Částka 50)

Usnesení č. 292 ze dne 15. března 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření

 • Sbírka zákonů č. 131-135/2021 Sb. (Částka 51)

Usnesení č. 296, 297, 298, 299, 300 ze dne 18. března 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření; Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření

 • Sbírka zákonů č. 139/2021 Sb. (Částka 54)

Usnesení č. 312 ze dne 22. března 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 • Sbírka zákonů č. 146-147/2021 Sb. (Částka 57)

Usnesení č. 314, 315 ze dne 26. března 2021
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2; Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření

K nalezení také předpisy ke koronaviru zde

zpět

Městský úřad

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:246
TÝDEN:851
CELKEM:2301556

Překlad (translations)