Město Rotava
Rotava

Odpadové hospodářství

 

Ve městě Rotava je umístěno celkem 106 kontejnerů na tříděný odpad. Najdete u nás 38 kontejnerů na plast, 30 na papír, 21 na sklo, 12 určených na nápojový karton, 2 na kovy, 4 kontejnery na BIO odpad, 5 nádob na jedlé oleje a tuky, 6 kontejnerů na vysloužilé elektrospotřebiče od společností Asekol a. s. a Elektrowin a. s., 3 kontejnery na textil od společnosti Textil-Eco a.s. Systém sběru tříděného odpadu ve městě zajišťují společnosti EKO-KOM, a. s. a Chotes s. r. o. Po celém městě se také nacházejí malé odpadkové koše. Na sběrném místě můžete dále odevzdávat objemný odpad, elektrospotřebiče, baterie, železo, dřevo. Nově také město umožňuje sběr odpadních pneumatik pro občany Rotavy. Dvakrát ročně také umožňujeme pro občany odevzdat nebezpečný odpad na sběrném místě. Město propůjčilo občanům také kontejnery na bioodpad na zahrady. Seznam sběrných nádob a jejich umístění najdete v přiložené tabulce (Příloze č. 1 k OZV 2/2021). Níže také naleznete cenové hospodaření města s odpadem – kolik město každý rok muselo vynaložit finančních prostředků, aby mohlo fungovat odpadové hospodářství.

Příloha č. 1 k OZV 2-2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Bližší informace k poplatkové povinnosti naleznete na uvedeném odkazu "Místní poplatky".

Související obecně závazné vyhlášky pro jednotlivá poplatková období naleznete na odkazu "Obecně závazné vyhlášky"

MNOŽSTVÍ ODVEZENÉHO ODPADU (v tunách)
Období Kompo-
zitní
obaly
Papír
a lepenka
Sklo Plasty Kovy Bio Směsný komunální odpad Objemný
odpad
Odvoz
dřeva
Odvoz
železa
a ocele
Odvoz
textilu
2018 0,792 37,248 24,043 39,344 x 2,5001 648,486 132,12 69,24 28,534 5,034
2019 0,849 40,498 26,571 39,697 0,0060 4,4670 604,016 133,48 70,86 30,620 4,769
2020 0,924 46,827 32,593 41,699 0,5144 5,0600 537,522 122,90 84,06 21,220 5,780
2021 1,081 40,508 32,145 38,717 1,0169 6,8587 490,595 109,44 73,62 19,740 2,760
2022 0,975 39,478 27,272 38,421 1,0357 6,0084 459,174 111,74 59,87 8,620 1,957

 

NÁKLADY NA ODPADY
Období Skutečné
náklady
na komunální
odpad
Skutečné
náklady
na TO,
kovy, BIO
odpad
a objemný
odpad 
Celkové
náklady
na KO a TO
Náklady
za odvoz
NO
Náklady
za odvoz
dřeva
a pronájem
kontejneru
NÁKLADY
CELKEM
2018 1.580.324,14 Kč 744.784,15 Kč 2.325.108,29 Kč 33.154,00 Kč 56.436,46 Kč 2.414.698,75 Kč
2019 1.592.030,50 Kč 768.563,56 Kč 2.360.594,06 Kč 33.154,00 Kč 60.451,19 Kč 2.454.199,25 Kč
2020 1.504.100,57 Kč 882.142,43 Kč 2.386.243,00 Kč 33.154,00 Kč 82.259,75 Kč 2.501.656,75 Kč
2021 1.457.687,86 Kč 898.964,19 Kč 2.356.652,05 Kč 33.154,00 Kč 84.886,35 Kč 2.474.692,40 Kč
2022 1.788.527,73 Kč 924.754,68 Kč 2.713.282,41 Kč 33.154,00 Kč 71.445,73 Kč 2.817.882,14 Kč

 

PŘÍJMY ZA ODPADY
Období Elektroodpad celkem Kovy
(železo)
Textil Z tříděného
odpadu
PŘÍJMY
CELKEM
2018 42.470,64 Kč 95.718,00 Kč 7.200,00 Kč 316.113,00 Kč 461.501,64 Kč
2019 7.146,26 Kč 158.964,00 Kč 2.400,00 Kč 316.460,50 Kč 484.970,76 Kč
2020 13.224,09 Kč 43.812,00 Kč 7.200,00 Kč 354.022,00 Kč 418.258,09 Kč
2021 16.823,84 Kč 84.208,00 Kč 4.800,00 Kč 351.625,50 Kč 457.457,34 Kč
2022 23.363,89 Kč 54.990,00 Kč 5.520,00 Kč 397.936,74 Kč 481.810,63 Kč

 

Období Počet subjektů za rok*) Předpis poplatku Očekávaný příjem od subjektů**)
2018 3.123 440 Kč 1.374.120 Kč
2019 3.118 440 Kč 1.371.920 Kč
2020 3.130 550 Kč 1.721.500 Kč
2021 2.979 550 Kč 1.638.450 Kč
2022 2.904 700 Kč 2.032.800 Kč

 

Období Náklady
výhradně na KO
VEŠKERÉ NÁKLADY
CELKEM
Příjmy ze zpětného
odběru odpadu
Očekávaný příjem od subjektů**) VEŠKERÉ PŘÍJMY
CELKEM,
včetně očekávaných**)
2018 1.580.324,14 Kč 2.414.698,75 Kč 461.501,64 Kč 1.374.120 Kč 1.835.624,64 Kč
2019 1.592.030,50 Kč 2.454.199,25 Kč 484.970,76 Kč 1.371.920 Kč 1.856.890,76 Kč
2020 1.504.100,57 Kč 2.501.656,75 Kč 418.258,09 Kč 1.721.500 Kč 2.139.758,09 Kč
2021 1.457.687,86 Kč 2.474.692,40 Kč 457.457,34 Kč 1.638.450 Kč 2.095..907,34 Kč
2022 1.788.527,73 Kč 2.817.882,14 Kč 481.810,63 Kč 2.032.800 Kč 2.514.610,63 Kč

 

Před 1. 1. 2021 (před účinností z. č. 540/2020 Sb.) Od 1. 1. 2021 (po účinnosti z. č. 540/2020 Sb.)
Rozdíl příjmů za odpady a započitatelných nákladů na KO

Rozdíl příjmů a nákladů na odpady

- 372.872,97 Kč -
- 377.197,99 Kč -
- 579.298,09 Kč -
- - 378.785,06 Kč
- - 303.271,51 Kč

*) Položka "Počet subjektů za rok" obsahuje fyzické osoby přihlášené ve městě, včetně cizinců a vlastníky nemovitých věcí zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města .
**) Položka "Očekávaný příjem od subjektů" je prostým násobkem položky "Počet subjektů za rok" a položky "Předpis poplatku".
Vysvětlivky zkratek:
TO = tříděný odpad
KO = komunální odpad
NO = nebezpečný odpad

 

 

Městský úřad

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:23
TÝDEN:23
CELKEM:2293143

Překlad (translations)